-  תוכנה רב-תכליתית להמחשה, להדגמה ולחקירה

 
     

 

ל פ י ת ו ח   ה ב נ ה ,   ח ש י ב ה   מ ת מ ט י ת   ו ל ה צ ל ח ה !

 • לכל הרמות ולכל המגמות

 • לכל תוכנית הלימודים

 • בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות  

התוכנה הטובה ביותר להוראה וללימוד אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפירנציאלי ואינטגרלי.
תוכנת מתמטיX מאושרת ע''י משרד החינוך

תכונות עיקריות

 
 • הצגת יותר מ-20 גרפים ונקודות צבעוניות
 • כתיבה ועריכת פונקציות כמו במחברת
 • כלים מתמטיים דינמיים (משיקים, מקבילים, אנכים, מיתרים וכו')
 • תנועה מדויקת לאורך הגרף בצעד רצוי
 • הצגת מידע דינמי מעודכן, הדרוש לחקר כמותי
 • חקירה מדוייקת של פונקציות
 • ערכים מדוייקים של שיפועים, אורכים ושטחים
 • התאמת סקלות כמותיות מדויקות וקווי רשת
 • יצירת סדרות גרפים והזזת עותק הגרף
 • הגדלה או הקטנת אזור רצוי של החלון הגרפי
 • שינוי עיצוב, צבע וצורה של גרפים ונקודות
 • ועוד...
     
  גרסת התנסות ל-30 יום
למניעת תקלות: ניתן להתקין גרסת ניסוי רק פעם אחת במחשב שלא הותקנה בו תוכנה זו בעבר,
גם אם התוכנה הוסרה מהמחשב.
 
     
  מדריך בסיסי למשתמשים חדשים
מומלץ לצפות לפני שמתחילים להשתמש בתוכונה
 
  שאלות ותשובות (FAQ)  
  כניסה לשיעורי מתמטיקה  

 

   
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2016-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.co.il