שיעורי מתמטיX - מערכת שיעורים גראפיים-דינאמיים באלגברה לחטיבת הביניים

 
 
     
 
 

ר ש י מ ת   ש ע ו ר י ם   מ פ ו ר ט ת   ל ח ט '' ב

 
 

נקודות במישור

גירסה להדפסה
 

המושג של שיעורי הנקודה

חזרה לעמוד הקודם
 

נקודות על ציר המספרים. המושג של מרחק מכוון

 
 

שיעורי נקודה במערכת צירים

 
 

נקודות על הציר האופקי

 
 

נקודות על הציר האנכי

 
 

שעורי הנקודות ברביע הראשון

 
 

שעורי נקודות ברביע כלשהו

 
 

מרחק בין שתי נקודות ונקודת אמצע

 
 

מרחק נקודה מראשית הצירים

 
 

מרחק בין שתי נקודות

 
 

המרחק בין שתי נקודות במערכות הצירים השונות

 
 

נקודת האמצע של קטע

 
 

טרנספורמציות של שעורי הנקודות

 
 

שיקוף נקודות

 
 

הזזת נקודות

 
 

הפרופורציה בין שיעורי נקודות

 
 

סוגים שונים של תלות בין שיעורי הנקודות

 
 

הקו הישר והפונקציה הליניארית

 
 

כללי

 
 

נקודות על הקו האופקי. נקודות על הקו האנכי

 
 

משוואת הציר האנכי

 
 

משוואת הציר האופקי

 
 

תכונות של נקודות המצויות על קו ישר

 
 

עיוות הסקלות והשפעתו על התצוגה הגרפית

 
 

המושג של שיפוע

 
 

שיפוע קטע בין שתי נקודות נתונות ברביע הראשון

 
 

שיפוע של קטע בין שתי נקודות כלשהן

 
 

השיפועים של הגרפים של הפונקציה הליניארית  y = mx

 
 

הגרפים של הישרים אשר עןברים דרך הראשית (y = mx)  כמייצגי פרופורציה

 
 

המשוואה המפורשת  y = mx + b

 
 

שיפועי הגרפים של הפונקציות הליניארית  y= mx + b

 
 

משמעות האיבר החופשי  b  במשוואת הפונקציה הליניארית  y= mx + b,  חלק 1

 
 

משמעות האיבר החופשי  b  במשוואת הפונקציה הליניארית  y= mx + b,  חלק 2

 
 

תכונות הפרופורציה של הישרים שמשוואותיהם  y= mx + b

 
 

משמעות נקודות החיתוך עם ציר ה-x  של גרפי הפונקציה  y= mx + b

 
 

ההמחשה הגרפית של בעיות תנועה

 
 

קייום מקבילים וקווים ניצבים

 
 

המשוואות של ישרים מקבילים

 
 

המשוואות של ישרים ניצבים לישר נתון

 
 

הניצב לישר נתון אשר עובר דרת נקודה נתונה שאינה על הישר הנתון

 
 

מרחק נקודה מישר

לראשית העמוד
 

המשוואה הסטנדרטית  Ax + By = C

 
 

משמעות המשוואה של הקווים הישרים המבוטאת בצורה Ax + By = C

 
 

משמעות המשוואה  Ax + By = C  כאשר  A = 0

 
 

משמעות המשוואה  Ax + By = C  כאשר  B = 0

 
 

חקירת השיפועים של ישרים המיוצגים ע"י המשוואה  Ax + By = C

 
 

חקירת נקודת החיתוך עם צירy של ישרים המיוצגים ע"י המשוואה  Ax + By = C

 
 

משוואות הקווים המקבילים המיוצגים ע"י המשוואה  Ax + By = C

 
 

משוואות ניצבים לישר נתון המיוצגים ע"י המשוואה  Ax + By = C

 
 

משוואות שקולות המבוטאות באמצעות המשוואה  Ax + By = C  ומשמעותן

 
 

סוגים נוספים של המשוואה הליניארית

 
 

משוואת הקו הישר שיש לו שיפוע נתון אשר עובר דרך נקודה נתונה

 
 

משוואת הקו הישר עם שיפוע נתון העובר דרך נקודה מחושב על פי הזזות. משוואת אלומות קווים דרך נקודה נתונה

 
 

משפחת קווים ישרים אשר עוברים דרך נקודה נתונה

 
 

משוואת קוו ישר אשר עובר דרך שתי נקודות נתונות

 
 

משוואות הקטע

 
 

חיתוך שני קווים ישרים

 
 

תכונות נקודת החיתוך של שני ישרים ומשמעותה

 
 

ישרים הנחתכים בנקודה משותפת (אלומת קווים)

 
 

פיתרון גרפי של שתי משוואות המבוטאות בצורה  Ax + By = C

 
 

אי-השוויונים והתכנון הליניארי

 
 

אי-השוויונים עם נעלם אחד

 
 

אי-השוויונים עם שני נעלמים

 
 

הפונקציה הריבועית

 
 

כללי

 
 

צורת הגרף של הפונקציה הריבועית

 
 

הפונקציה הריבועית בצורת השלמה לריבוע

 
 

ערכי x המתאימות לערכי y הנתונים. משפחת פונקציות   y = x2 + c

 
 

פיתרון משוואות ריבועיות

 
 

טרנספורמציות של גרף הפונקציה הריבעית

 
 

הזזה אופקית של גרף הפונקציה הריבועית

 
 

הזזה אנכית של גרף הפונקציה הריבועית

 
 

הזזה משולבת של גרף הפונקציה הריבועית

 
 

מתיחה וכווץ של גרף הפונקציה הריבועית

 
 

משפחת פונקציות ריבועיות עם קודקוד משותף בנקודה נתונה

 
 

פונקצית חזקה

 
 

פונקצית חזקה

לראשית העמוד
     
ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2014-1995


ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהוראה ובלימוד מתמטיקה
רח' הרב קוק 49  הרצליה, 46243
    טל: 09-9562371 ;  פקס: 09-9514361

email: dalin@mathematix.co.il