ד''ר י. דלין
שילוב המחשב
בחינוך המתמטי
(1990)

שברים בהבנה - לוגו

מידע כללי

הבנת שברים

חיבור וחיסור

כפל וחילוק

שברים עשרוניים


דף הבית

אודותינו

תוכנות לביה"ס היסודי

תוכנות לחט"ב

תוכנות לחט"ע

מחירים ורכישה

יצירת קשר

תמיכה טכנית

תמיכה פדגוגית


התוכנה הינה סביבה לימודית אינטראקטיבית דינמית-גרפית, אשר כוללת את המרכיבים הבאים:

     
הורדת תוכנה חינם
 ל- 60 יום

  • שברים שקולים - ביטוי של אותו שבר ע"י מכנים שונים;

  • השוואה בין שברים בעלי מכנים שונים ובדיקת האם השבר גדול, קטן או שווה לשבר נתון;

  • חיבור וחיסור שברים, תוך המחשת המהות והמשמעות של המכנה המשותף. ניתן לקבל במפורט את אופן חישוב הפתרון;

  • כפל וחילוק שברים - הסבר, הדגמה וחישוב מפורט של מכפלה או חילוק שבר במספר שלם;

  •   שברים עשרוניים - מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני ומשמעותו.

שמירה, הדפסה והעתקה: את כל הנ"ל ניתן לשמור בקבצים, להעביר בקלות למעבד תמלילים
(כמו Word®), או למצגת כדוגמת PowerPoint®, וכן להדפיס משם או ישירות מהתוכנה.

עזרה:
לתוכנה קיים מדריך למשתמש הניתן להדפסה וכן עזרה בצורת  Context-Sensitive Help.

ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2014-1995