ד''ר י. דלין
שילוב המחשב
בחינוך המתמטי
(1990)
המישור הרב-תכליתי - לוגו

מידע כללי

מושגים מספריים

מושגים גיאומטריים

שברים פשוטים

פעילויות


דף הבית

אודותינו

תוכנות לביה"ס היסודי

תוכנות לחט"ב

תוכנות לחט"ע

מחירים ורכישה

יצירת קשר

תמיכה טכנית

תמיכה פדגוגית


יתן להיעזר בתוכנה להוראה, ללימוד הנושאים הבאים:

מושגים מספריים

 • מושגי יסוד בקשר שבין כמויות של פריטים לבין מספרים.

 • מהות המספרים.

 • משמעות פעולות חיבור וחיסור.

 

     

 

     
     

 מושגים גיאומטריים

 • צורות גיאומטריות ותכונותיהן, כולל גדלים, יחסיים ושטחים.

 • צורות גיאומטריות תלת-מימדיות.

 • משמעות הזזה, שיקוף וסיבוב של צורות גיאומטריות.

 • יצירת צורות שונות בהסתמך על מספר משבצות קבוע.


שברים פשוטים

 • המשמעות הגיאומטרית של שברים פשוטים.


פעילויות שונות

 • תרגול חשיבה בהקשר למבוכים, ליצירת תמונות ע''י חיבור נקודות לפי מיספור או כוונה.

 • משמעות כתיבה דיגיטלית של אותיות ומספרים.

המישור הרב-תכליתי - תמונות מסך

 • המשמעות של סדרות של צורות החוזרות על עצמן, או המתפתחות לכדי סדרת נתונים על פי היקף או שטח.

שמירה, הדפסה והעתקה: את כל הנ"ל ניתן לשמור בקבצים, להעביר בקלות למעבד תמלילים
(כמו Word®), או למצגת כדוגמת PowerPoint®, וכן להדפיס משם או ישירות מהתוכנה.

עזרה:
לתוכנה קיים מדריך למשתמש הניתן להדפסה וכן עזרה בצורת  Context-Sensitive Help.

 

ד''ר י. דלין - שילוב המחשב בהווראה ובלימוד מתמטיקה © 2013-1995